Redbad Truck

Je kunt niet overal bij zijn, soms moet je keuzes maken. Zo koos ik er voor om dit jaar niet bij het truckfestival van Burdaard te zijn. Achteraf wellicht niet de goede keus, daardoor heb ik de première van de Redbad truck gemist! Gelukkig was Iep van der Meer er wel bij en mocht ik een aantal foto’s van truckblog.nl gebruiken, waarvoor mijn hartelijke dank!!!

Enkele jaren terug werd Kening Redbad nog uitgeroepen tot ‘ferneamste Fries’, de Fries die de meeste invloed had op de Friese geschiedenis. Zijn Friesland bestreek Zeeland, Keulen, een deel van Jutland en eigenlijk alles er tussenin. Utrecht was zijn hoofdstad en ook de stad waar de bisschop zijn kerk had. Het christendom was in die jaren flink in opkomst, de missionarissen probeerden vooral de vorsten te bekeren, het volk volgde dan als vanzelfsprekend hun vorst. Redbad stond al in het doopvont toen hij aan de bisschop van Utrecht vroeg wat nu precies het toegevoegd nut was van dat hele doopgebeuren. “Dan kom je in de hemel na je dood”, was het antwoord. “Mijn vader, zijn vader en ga zo maar door, die zijn allemaal niet gedoopt, waar zijn die dan?” “In de hel!”. Redbad dacht even na en liep toen met zijn gevolg de kerk uit. Hij was liever bij zijn voorvaderen in de hel dan bij de bisschop in de hemel. Persoonlijk geloof ik niet in het hemel-en-hel-concept, maar ik kan hem geen ongelijk geven!

Willem Schoorstra heeft een boek over deze illustere man geschreven, wat ik tot mijn grote spijt nog steeds niet in mijn bezit heb… Sipke Scheepsma van Micro Nutricions heeft het boek wel en was zo onder de indruk dat hij het wilde promoten. Hij doet dit in de vorm vaneen trailer bij Feenstra, die het transport voor hem verzorgt.

Hopelijk komt er een verfilming van het boek, wellicht dat er dan ook wat meer begrip komt voor de eigen taal en cultuur van de Friezen! Meer weten over de oude koning voor je het boek aanschaft? Kijk dan even op de Kening Redbad facebookpage

Heidevolk- Koning Radboud

Radboud de koning van ’t vrije Friese land
Was de gesel van het noorden en de schrik van elke Frank
Hij maakte hun kerken met de Friese grond gelijk
Tot Keulen en de Schelde strekte eens zijn machtig rijk

Wulfram de christen die hem bekeren wou
Beloofde hem de hemel als hij hem dopen zou
Doch met een been in de vont bedacht de Friese vorst zich snel
Trouw aan zijn verwanten ging hij liever naar de hel

Trek uw zwaard
Blaas de hoorn
Thans ontwaakt
Radbouds toorn

Volk van het noorden, de eenheid maakt ons sterk
Ingwaz zonen knielen niet voor Franken of de kerk
Nog altijd verhaalt men van zijn verworven faam
Verweeuwigd door zijn heldenmoed is Koning Radbouds naam

De Franken en het christendom had deze man gestuit
Zijn laatste adem blies hij in een heidens Friesland uit
Volgens christenen verdoemd, maar dat was niet het geval
Want Radboud en de zijnen vieren feest in Wodan’s hal

Liever dood dan slaaf – eer uw voorvaders
Liever dood dan slaaf – blijf uw broeders trouw
Liever dood dan slaaf – eer uw vaderland
Liever dood dan slaaf – blijf de goden trouw

%d bloggers liken dit: